CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01 NĂM 2019
 

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

Số 139/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

08/10/2018

01/01/2019

2

Số 17/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư

Quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp

17/10/2018

01/01/2019

3

Số 30/2018/TT-BYT

Thông tư

Ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thước hóa dược, sinh phẩm, thước phóng xạ và chất đánh dấu thược phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

30/10/2018

01/01/2019

4

Số 99/2018/TT-BTC

Thông tư

Hướng dẫn lập báo cáo tài cính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên

01/11/2018

01/01/2019

5

Số 149/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở sở tại nơi làm việc

07/11/2018

01/01/2019

6

Số 43/2018/TT-BCT

Thông tư

Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương

15/11/2018

01/01/2019

7

Số 112/2018/TT-BTC

Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 174/2015/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

15/11/2018

01/01/2019

8

Số 157/2018/NĐ-CP

 

Nghị định

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng

16/11/2018

01/01/2019