CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI VĂN BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

03/2018/TT-BGTVT

Thông tư

Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

01/01/2018

01/3/2018

2

56/2017/TT-BYT

Thông tư

Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thược lĩnh vực y tế

27/12/2018

01/3/2018

3

31/2018/NĐ-CP

Nghị định

Hướng dẫn luật quản lý ngoại  thương về xuất hàng hóa

08/3/2018

08/3/2018

4

31/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa

08/3/2018

08/3/2018

5

39/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

11/3/2018

11/3/2018

6

08/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

11/3/2018

11/3/2018

7

09/2018/TT-BGTVT

Thông tư

Sửa đổi Thông tư 284/2016/TT-BTC quy định mứ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản do Bộ Trưởng Bộ Tài chính ban hành

25/01/2018

15/3/2018

9

250/KH-BHYT

Kế hoạch

Triển khai công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2018

19/3/2018

19/3/2018

10

09/2018/QĐ-UBND

Quyết định

Quy định về hiệu số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

15/3/2018

25/3/2018