CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4 NĂM 2017

   1.  Bốn nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng

Từ ngày 25/04/2017, Quyết định 04/2017/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục phương tiện, thiết bị phải  dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trìnhthực hiện bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Theo đó, có 4 nhóm phương tiện, thiết bịphải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu bao gồmnhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact,chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủlạnh, máy giặt sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt điện, máy thu hình,đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ;Nhóm thiết bị văn phòng và thương mạigồm: Máy photo copy, màn hình máy tính, máy in, tủ giữ lạnh thương mại, máytính xách tay; Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy biến áp phân phối, động cơ điện; Nhóm phương tiện giao thông vận tải gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô tô, xe gắn máy.

Quyết định quy định cụ thể về lộ trình thựchiện dán nhãn năng lượng, theo đó, đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện dán nhãn nănglượng bắt buộc đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nhiệp sau:Đèn huỳnh quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và điện tửcho đèn huỳnh quang, máy điều hòa nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh,máy giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu hình, máy biến áp phân phối bapha, động cơ điện. Thực thiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ.Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại:Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với tủ giữ lạnh thương mại. Thựchiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với máy phôtô copy, màn hình máy tính,máy in. Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31/12/2019 và bắt buộc từ ngày 1/1/2020 đối với máy tính xách tay.

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải(sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): Thực hiện dãn nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống. Thực hiện dán nhãn năng lượng tựnguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017;đối với xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31/12/2019. Từ ngày 1/1/2018 thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ và đối với xe môtô, xe gắn máy từ ngày 1/1/2020.

   2.  Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối, trứng gia cầm

 Từ ngày 17/4/2017, Thông tư03/2017/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2017 bắt đầu cóhiệu lực thi hành.

 Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩunăm 2017 được quy định như sau:

TT

Mã số hàng hoá

Tên hàng

Đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

0407.21.00 và 0407.90.10

Trứng gà

tấn

50.051

Trứng thương phẩm không có phôi

0407.29.10 và 0407.90.20

Trứng vịt, ngan

0407.29.90 và 0407.90.90

Loại khác

2

2501

Muối

tấn

102.000

 

  Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩumuối và trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy địnhchi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnhhàng hoá với nước ngoài.

Đối với mặt hàng muối, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Đối với mặt hàng trứng gia cầm, hạn ngạch thuếquan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối thực hiện theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để không ảnh hưởng đến việc tiêu thụ muối sản xuất trong nước.

   3.  EVN không được huy động vốn đầu tư vào chứng khoán, ngân hàng

Từ ngày 01/04/2017, Nghị định 10/2017/NĐ-CPcủa Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lựcViệt Nam và sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Cụ thể, EVN được quyền huy động vốn của tổchức, cá nhân trong và ngoài nước nhưng phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu được ghi trên báo cáo tài chính quý hoặc báo cáo tài chính năm củaEVN tại thời điểm gần nhất với thời điểm huy động vốn không vượt quá 03 lần.EVN không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.

Nghị định cũng sửa đổi phương thức kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) của các công ty sản xuất điện hạch toán phụthuộc EVN và các Tổng công ty phát điện thuộc EVN. Theo đó, số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất điện được xác định bằng sản lượng điện nhân với giátính thuế nhân với thuế suất thuế GTGT (10%) trừ đi số thuế GTGT đầu vào đượckhấu trừ. Giá tính thuế GTGT đối với điện của các công ty nêu trên là giá bánđiện cho khách hàng ghi trên hóa đơn theo hợp đồng mua bán điện.

    4.  Hòa giải viên thương mại phải có bằng đại họctrở lên

Có hiệu lực từ ngày 15/04/2017, Nghị định số22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại quy định hòagiải viên thương mại phải có trình độ đại học trở lên, đã qua thời gian công tác trong lĩnh vực được đào tạo từ 02 năm trở lên; có đầy đủ năng lực hành vidân sự, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, độc lập, vô tư, khách quan; có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật, tập quán kinh doanh, thương mại và các lĩnhvực liên quan.

Về đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thươngmại, Nghị định quy định, trong thời hạn 30 ngày từ ngày quyết định cấp Giấy phép thành lập có hiệu lực, Trung tâm phải gửi hồ sơ đăng ký hoạt động đến SởTư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở. Đồng thời, Trung tâm phải đăng báo hàng ngày của Trung ương hoặc địa phương nơi đăng ký hoạt động trong 03 số liên tiếp về tên, địa chỉ, trụ sở, lĩnh vực hoạt động, thờiđiểm bắt đầu hoạt động… trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động.

   5.  Quản lý vốn địa phương ủy thác qua Ngân hàngChính sách xã hội

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số11/2017/TT-BTC ngày 08/02/2017 quy định quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo.

Theo đó, nguồn vốn thực hiện chính sách trên bao gồm: Nguồn vốn còn lại tại thời điểm giải thể của Quỹ giải quyết việc làmđịa phương thành lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Nguồn vốn ngânsách địa phương trích hàng năm ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với ngườinghèo và các đối tượng chính sách khác do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định; Nguồn tiền lãi thu được từ cho vay đối với người nghèo và các đốitượng chính sách khác được trích hàng năm để bổ sung vào nguồn vốn ủy thác.

Cũng theo Thông tư, cơ quan chuyên môn đượcUBND các cấp ủy quyền ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH các cấp. Cụ thể, đối vớicấp tỉnh, cơ quan chuyên môn ký hợp đồng ủy thác với Chi nhánh NHCSXH cấp tỉnh;đối với cấp huyện, cơ quan chuyên môn ký hợp đồng ủy thác với Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện.

Mức cho vay, thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) do UBND cấp tỉnh quyết định.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/04/2007

   6.  Rút tiền từ ngân sách Nhà nước vượt mức quyđịnh phải đăng ký trước

Nội dung trên được quy định tại Thông tư số13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính. Theo đó, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước thực hiện giao dịch rút tiền mặt với Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh từ 200 triệu đồng trở lên và 100 triệu đồng trở lên với cấp huyện phải đăng ký với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản trước ít nhất 01 ngày làm việc.

Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi giao dịch với Kho bạc Nhà nước cấp huyện có nhu cầu thanh toán bằng tiềnmặt từ 01 tỷ đồng trở lên trong 01 lần thanh toán thì thực hiện rút tiền mặttại ngân hàng thương mại nơi Kho bạc cấp huyện mở tài khoản. Đơn vị phải làmthủ tục rút tiền mặt tại ngân hàng thương mại ngay trong ngày được Kho bạc Nhà nước chuyển chứng từ rút tiền mặt sang ngân hàng thương mại. Trường hợp chưa rút được tiền mặt ngay trong ngày, đơn vị phải thông báo cho Kho bạc Nhà nướcbiết để phối hợp xử lý các chứng từ rút tiền mặt đã chuyển theo quy trình thanh toán song phương điện tử giữa Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

  7.  Hướng dẫn xác định chi phí khảo sát xây dựng

Theo Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày06/02/2017 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trongviệc bảo đảm chất lượng khảo sát xây dựng và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

Trong đó, chi phí khảo sát xây dựng được xácđịnh bằng dự toán chi phí khảo sát xây dựng và phải được tính đúng, tính đủ chotừng dự án, công trình và phù hợp với các giai đoạn của quá trình đầu tư xâydựng, các bước thiết kế, loại công tác khảo sát xây dựng, cấp công trình và cácquy định liên quan. Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lựcđể lập, thẩm tra nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát xây dựng.

Cũng theo Thông tư này, chi phí lập nhiệm vụkhảo sát xây dựng được xác định bằng 3% của dự toán chi phí khảo sát xây dựngtương ứng; chi phí giám sát khảo sát xác định trên cơ sở định mức tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng công bố.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/04/2017.

   8.  Công bố Danh mục công nghệ thông tin trọngđiểm

Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọngđiểm được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố tại Thông tư số 01/2017/TT-BTTTTngày 16/02/2017 gồm 07 nhóm sản phẩm: Thiết bị thu/phát/chuyển đổi tín hiệu sử dụng trong truyền hình số thế hệ thứ 2 và các thế hệ sau; Thiết bị Ipv6; ThẻRFID, thiết bị đọc thẻ RFID; Phần mềm nền tảng mở kết nối IoT; Phần mềm nền tảng mở phân tích dữ liệu lớn; Phần mềm nền tảng mở Chính phủ điện tử; Sản phẩm đảm bảo an toàn thông tin (Sản phẩm an toàn hạ tầng mạng; Sản phẩm an toàn máy chủ và ứng dụng; sản phẩm an toàn dữ liệu; Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối…).

Danh mục này được xây dựng nhằm hình thành hệthống sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm; làm sở cứ phục vụ các hoạt động đầu tư; áp dụng các chính sách thuế và chính sách ưu đãi; quản lý xuất nhập khẩu; quản lý chất lượng và các hoạt động khác liên quan tới sản phẩm công nghệ thông tin…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 02/04/2017.

   9.  Tháng 5 hàng năm là Tháng hành động về antoàn, vệ sinh lao động

Hàng năm, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức từ ngày 01/05 - 31/05; Lễ phát động được tổ chức vào một ngày trong khoảng thời gian từ ngày 01/05 - 10/05 là nội dung được quy định tạiThông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Nội dung hoạt động của Tháng hành động về antoàn, vệ sinh lao động tập trung thực hiện các quy định của Luật An toàn, vệsinh lao động; các mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn laođộng, bệnh nghề nghiệp, xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa an toàn lao độngtại nơi làm việc.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng nhóm đốitượng; tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, cung cấp thông tin, hướngdẫn cho người lao động biết cách tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinhlao động; ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các phânxưởng, tổ, đội phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị, cơ sở.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 06/04/2017.

   10.Chươngtrình đào tạo trung cấp, cao đẳng phải được đánh giá 3 năm/lần

Có hiệu lực từ ngày 14/04/2017, Thông tư số03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định ít nhất 03 năm/lần, hiệu trưởng các trường phải thành lập hội đồng chuyên môn để tổ chức đánh giá lại chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đã ban hành để cập nhật, bổ sung những thay đổi trong quy định của Nhà nước,những tiến bộ mới của khoa học công nghệ trong lĩnh vực ngành, nghề đào tạo…

Về thời gian khóa học với trình độ cao đẳng từ02 - 03 năm và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu theo từng ngành,nghề đào tạo là 60 tín chỉ; với trình độ trung cấp là từ 01 - 02 năm học và phải đảm bảo khối lượng kiến thức tối thiểu là 35 tín chỉ với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, 50 tín chỉ với người có bằng tốt nghiệp trung họccơ sở.

Thời gian đăng ký sơ tuyển vào trường quân độitừ 1/3 - 25/4 hàng năm

Từ năm 2017, thời gian đăng ký sơ tuyển vàocác trường trong quân đội kéo dài từ ngày 01/03 đến ngày 25/04 hàng năm, thayvì từ ngày 10/03 đến trước ngày10/05 hàng năm như trước; các trường quân độichỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký nguyện vọng 1; thí sinh đã tham gia sơtuyển vào trường thuộc Bộ Công an thì không tham gia sơ tuyển vào trường thuộcBộ Quốc phòng là nội dung được nêu tại Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày23/02/2017 của Bộ Quốc phòng quy định công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội.

Đối tượng tuyển sinh cũng được thu hẹp hơn,bao gồm: Nam, nữ thanh niên ngoài quân đội và nữ quân nhân; Hạ sĩ quan, binh sĩđang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên tính đến tháng 04 năm tuyển sinh (trước đâylà 06 tháng) và quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 09 năm tuyển sinh).

Về thời gian tổ chức khám sức khỏe cho thísinh đăng ký dự tuyển được tổ chức vào 02 đợt: Đợt 1, vào tuần 4 tháng 03; Đợt2, vào tuần 2 tháng 04.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 14/04/2017.

   11.Quychế tuyển sinh trung cấp, cao đẳng

Các trường cao đẳng, trung cấp được tuyển sinhmột hoặc nhiều lần trong năm; đối tượng tuyển sinh đối với trình độ trung cấplà học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên; với trình độcao đẳng là học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương trở lênlà nội dung được quy định tại Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Quy chế tuyển sinh sẽ do các trường xây dựng.Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào một hoặc nhiều trường thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của trường. Hồ sơ đăngký dự thi bao gồm: Phiếu đăng ký tuyển sinh; Bản sao hợp lệ các loại giấy tờcần thiết khác tùy theo yêu cầu và tiêu chí xét tuyển hoặc thi tuyển của từngtrường. Thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi bằng hình thức trực tiếp, trựctuyến hoặc qua đường bưu điện.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/04/2017.

   12.Hướngdẫn khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

Theo Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày06/03/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số195/2015/TT-BTC quy định người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu được khấu trừ số thuế tiêu thụ đặc biệt đã nộpở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bán ra trongnước; số thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ tương ứng với số thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nhập khẩu bán ra và chỉ đượckhấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế tiêu thụ đặc biệt tính được ở khâu bánra trong nước. Riêng với số thuế tiêu thụ đặc biệt không được khấu trừ thuế,người nộp thuế được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt, ngườinộp thuế phải có chứng từ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khâu nhập khẩu hoặc hợpđồng mua bán hàng hóa, bản sao Giấy chứng nhận kinh doanh của cơ sở bán hàng,chứng từ thanh toán qua ngân hàng và hóa đơn giá trị gia tăng khi mua hàng …

Thông tư có hiệu lực từ ngày 20/04/2017.

   13.Buộcthôi học với sinh viên cao đẳng, trung cấp tổ chức thi hộ

Sinh viên học trung cấp, cao đẳng theo niênchế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ nhờ thi hộ và người họcthi hộ sẽ bị đình chỉ học tập 01 năm với lần vi phạm thứ nhất và buộc thôi họcvới lần vi phạm thứ hai; trường hợp tổ chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôihọc ngay từ lần vi phạm thứ nhất là nội dung Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXHngày 13/03/2017 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Về đăng ký khối lượng học tập cho phép ngườihọc được đăng ký học cùng lúc 02 chương trình. Để được học 02 chương trình cùnglúc, ngành, nghề đào tạo ở 02 chương trình phải khác nhau; người học đã họcxong kỳ thứ nhất với chương trình có thời gian thực hiện từ 01 - 02 năm học, đãhọc xong kỳ thứ hai với chương trình có thời gian thực hiện từ trên 02 năm học và xếp loại kết quả học tập của từng học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất phải đạt loại khá trở lên…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 26/04/2017.

   14.BộGiao thông Vận tải sẽ định khung giá nhượng quyền khai thác DV hàng không

Có hiệu lực từ ngày 27/04/2017, Thông tư số07/2017/TT-BGTVT ngày 14/03/2017 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi Thông tư số36/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 về quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng khôngnội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không quy định Bộ Giao thông Vận tảisẽ quyết định khung giá đối với việc nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không,bao gồm các dịch vụ nhượng quyền nhà ga hành khách; nhà ga, kho hàng hóa; phụcvụ kỹ thuật thương mại mặt đất; sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bịhàng không; kỹ thuật hàng không; cung cấp suất ăn hàng không và cung cấp xăngdầu hàng không.

Cũng từ ngày này, khi điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức,cá nhân cung ứng dịch vụ được lựa chọn gửi Thông báo hoặc gửi hồ sơ kê khai giátới Cục Hàng không Việt Nam. Trường hợp điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trên 5%so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ phải thực hiện kê khai giá theo quy định.

 Nguồn: Bộ Công thương Việt Nam