CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 3 NĂM 2016 

STT   LĨNH VỰC/SỐ HIỆU LOẠI V.BẢN TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG NGÀY BAN HÀNH NGÀY HIỆU LỰC 
1 02/CT -BCT Chỉ thị Về việc tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp 09/3/2016 09/3/2016
2 04/2016/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quyết định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 -2020  23/02/2016   03/3/2016
 3 67/2015/TT-BTNMT  Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường  21/12/2015   01/3/2016
 4 67/2015/TT-BTNMT  Quyết định Về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn  26/02/2016   15/3/2016
 5 16/2016/TT-BTC  Thông tư  Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02, 39.02 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  21/01/2016   06/3/2016
 6 20/2016/TThông tưT-BTC  Thông tư  Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  03/02/2016  20/3/2016
 7 03/2016/TT-BYT  Thông tư  Quy định về hoạt động kinh doanh dược liệu  21/01/2016   06/3/2016
 8 50/2015/TT-BYT  Thông tư  Quy định về việc kiểm tra vệ sinh, chất lượng ăn uống, nước sinh hoạt  11/12/2015   01/3/2016
 9 10/2016/TT-BTC  Thông tư  Thông tư hướng dẫn thế chấp tài sản để đảm bảo cho vau được chính phủ bảo lãnh  19/01/2016   10/3/2016