CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5 NĂM 2018

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

Số 25/2018/TT-BTC

Thông tư

Hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài Chính

16/3/2018

01/5/2018

2

Số 48/2017/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt vào mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc và giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng thông tin di động mặt đất toàn quốc.

29/12/2017

01/5/2018

3

Số 41/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

12/3/2018

01/5/2018

4

Số 40/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp

12/3/2018

02/5/2018

5

Số 48/2018/NĐ-CP

Nghị định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số

21/3/2018

10/5/2018

6

Số 18/2018/QĐ-TTg

Quyết định

Về hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

02/4/2018

20/5/2018