CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014

Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

40/2013/QH13

Luật

 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

(Cho phép kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy)

- Hiệu lực thi hành: từ 01/7/2014

22/11/2013

2

42/2013/QH13

Luật

- Luật tiếp công dân

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

25/11/2013

3

43/2013/QH13

Luật

- Luật đấu thầu

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

26/11/2013

4

44/2013/QH13

Luật

- Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí

(Thay thế số 48/2005/QH11)

- Hiệu lực thi hành: từ 01/7/2014

26/11/2013

5

45/2013/QH13

Luật

- Luật đất đai

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

29/11/2013

6

43/2014/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai (7 trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

15/5/2014

7

44/2014/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định về giá đất

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

07/5/2014

8

45/2014/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định về thu tiền sử dụng đất

(5 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất)

- Hiệu lực thi hành: từ  01/7/2014

15/5/2014