CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

Số 165/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

24/12/2018

10/02/2019

2

Số 31/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư

Quy định chi tiết hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

26/12/2018

11/02/2019

3

Số 36/2018/TT-NHNN

Thông tư

Quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

25/12/2018

15/02/2019

4

Số 132/2018/TT-BTC

Thông tư

Hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

28/12/2018

15/02/2019

5

Số 32/2018/TT-BGDĐT

Thông tư

Ban hành chương trình giáo dục phổ thông

26/12/2018

15/02/2019

6

Số 35/2018/TT-BLĐTBXH

Thông tư

Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

26/12/2018

15/02/2019

7

Số 41/2018/TT-NHNN

Thông tư

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động của thẻ Ngân hàng

18/12/2018

18/02/2019