CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7 NĂM 2018

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

Số 46/2018/TT-BTC

Thông tư

Quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 điều 12 luật tiếp cận thông tin

14/5/2018

01/7/2018

2

Số 88/2018/NĐ-CP

Nghị định

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng

15/6/2018

01/7/2018

3

Số 72/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

15/5/2018

01/7/2018

4

Số 66/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

12/5/2018

01/7/2018

5

Số 76/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

15/5/2018

01/7/2018

6

Số 68/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

15/5/2018

01/7/2018

7

Số 13/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết thi hành luật tiếp cận thông tin

23/01/2018

01/7/2018

8

Số 04/2018/TT-BTTTT

Thông tư

Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của bộ thông tin và truyền thông

08/5/2018

01/7/2018

9

Số 29/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu

29/12/2017

01/7/2018

10

Số 77/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước

16/5/2018

01/7/2018

11

Số 02/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết

Hướng dẫn áp dụng điều 65 của Bộ Luật hình sự về án treo

15/5/2018

01/7/2018

12

Số 03/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết

Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong giải quyết tranh chấp về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu tại tòa án nhân dân

15/5/2018

01/7/2018

13

Số 06/2018/TT-BNV

Thông tư

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước tổ chức chính trị - xã hội và xã hội

31/5/2018

15/7/2018

14

Số 81/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại

22/5/2018

15/7/2018

15

Số 10/2018/TT-BCT

Thông tư

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo  phương thức đa cấp

24/5/2018

15/7/2018

16

Số 83/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về khuyến công

24/5/2018

10/7/2018

17

Số 82/2018/NĐ-CP

Nghị định

Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

22/5/2018

10/7/2018

18

Số 24/2018/QĐ-TTg

Quyết định

Ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới

18/5/2018

10/7/2018

19

Số 15/2018/TT-BYT

Thông tư

Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

30/5/2018

15/7/2018