CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6 NĂM 2016

STT LĨNH VỰC/SỐ HIỆU  LOẠI V.BẢN  TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG  NGÀY BAN HÀNH 

NGÀY

HIỆU LỰC 
1 21/2016/NĐ-CP  Nghị định  Quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội  31/3/2016  01/6/2016 
2 31/2016/NĐ-CP  Nghị định  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật   06/5/2016  25/6/2016 
3 04/2016/TT-BTNMT  Thông tư  Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường  29/4/2016  15/6/2016 
4 06/2016/TT-BKHCN  Thông tư  Quy định về việc cấp giấy đăng ký và  cấp chứng chĩ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử  22/4/2016  20/6/2016 
5 28/2016/NĐ-CP  Nghị định  Sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/5/2014 và Nghị định 18/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ.  20/4/2016  05/6/2016 
6 30/2016/NĐ-CP  Nghị định  Quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  28/4/2016  16/6/2016 
7 636/QĐ-BHXH  Quyết định  Về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội  22/4/2016  01/6/2016