CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 6 NĂM 2018

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

NGÀY

HIỆU LỰC

1

Số 01/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết

Hướng dẫn áp dụng điều 66 và điều 106 của Bộ Luật hình sự về thả tù trước thời hạn có điều kiện

24/4/2018

09/6/2018

2

Số 58/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về bảo hiểm nông nghiệp

18/4/2018

05/6/2018

3

Số 52/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về phát triển ngành nông thôn

12/4/2018

01/6/2018

4

Số 03/2018/TT-BXD

Thông tư

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

24/4/2018

12/6/2018

5

Số 01/2018/TT-BYT

Thông tư

Quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thước và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

18/01/2018

01/6/2018

6

Số 07/2018/TT-BYT

Thông tư

Quy định chi tiết một số điều về kinh doanh dược của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật dược

12/4/2018

01/6/2018

7

Số 61/2018/NĐ-CP

Nghị định

Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

23/4/2018

21/6/2018