CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 5 NĂM 2016

STT LĨNH VỰC/SỐ HIỆU  LOẠI V.BẢN  TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG  NGÀY BAN HÀNH  NGÀY HIỆU LỰC 
1 19/2016/NĐ-CP  Nghị định  Về kinh doanh dầu khí  22/3/2016  15/5/2016 
2 24a/2016/NĐ-CP  Nghị định  Về quản lý vật liệu xây dựng  05/4/2016  26/5/2016 
3 15/2016/QĐ-TTg  Nghị định  Về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018  05/4/2016  25/5/2016 
4 43/2015/TT-BCT  Thông tư  Về việc quy định tỷ lệ hao hụt xăng dầu trong hoạt động kinh doanh xăng dầu  08/12/2015  01/5/2016 
5 05/2016/TT-BXD  Thông tư  Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng  10/3/2016  01/5/2016 
6 08/2016/TT-BXD  Thông tư  Về việc hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng  10/3/2016  01/5/2016 
7 09/2016/TT-BXD  Thông tư  Về việc hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình  10/3/2016  01/5/2016