CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 4 NĂM 2016

STT LĨNH VỰC/SỐ HIỆU LOẠI VĂN BẢN TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG  NGÀY BAN HÀNH  NGÀY HIỆU LỰC 
1 11/2016/NĐ-CP  Nghị định  Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động  về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  03/02/2016  01/4/2016 
2 21/2016/TT-BTC  Thông tư  Hướng dẫn về kê khai thuế giá trị gia tăng và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 31/11/2015 của Chính phủ về phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ  05/02/2016  01/4/2016 
3 31/2016/TT-BTC  Thông tư  Về việc bổ sung mặt hàng Dung môi N-Hexan dùng trong sản xuất khô dầu đậu tương và dầu thực vật, cám gạo trích ly và dầu cám vào Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi có hiệu lực thi hành.  23/02/2016  08/4/2016 
4 57/2015/TT-BTC  Thông tư  Quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương  31/12/2015  15/4/2016 
5 37/2016/TT-BTC  Thông tư  Quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa  29/02/2016  15/4/2016 
6  11/2016/TT-BCA  Thông tư  Quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân  04/3/2016  20/4/2016