CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH NHIỆM KỲ III (2016 - 2021)

Ngày 14/10/2016, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ III (2016 – 2021) với sự tham dự của Lãnh đạo Hiệp Hội Doanh nghiệp Tp.HCM, Lãnh đạo Huyện Ủy, Lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh, Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Huyện Ủy, UBND huyện Bình Chánh, Đại diện Lãnh đạo các Hội quần chúng huyện Bình Chánh và Lãnh đạo các Hội Doanh nghiệp Quận, Huyện bạn cùng Đại diện Lãnh đạo Đảng Ủy, UBND 16 xã thị trấn và các Đại biểu đại diện cho toàn thể hội viên của Hội tham dự. Đại Hội đã thống nhất bầu 23 thành viên vào Ban Chấp hành, 03 thành viên vào Ban Kiểm tra Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ (2016 – 2021). Sau phiên họp đầu tiên Ban Chấp hành Hội đã công bố danh sách 07 thành viên được bầu vào Ban Thường trực Hội, và Ông Lý Minh Sơn – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh nhiệm kỳ II tiếp tục đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh trong nhiệm kỳ III (2016 - 2021).