CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Nhằm cũng cố, bồi dượng kiến thức pháp luật, bảo hộ lao động, các qui định về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hộ lao động tại cơ sở, biểu dương khen thưởng kịp thời các cán bộ làm công tác Bảo hộ lao động có thành tích xuất sắc,..; Hội Đồng bảo hộ lao động ban hành Kế hoạch số 460/KH-HĐBHLĐ ngày 04/7/2017 về Tổ chức hội thi "An toàn vệ sinh viên giỏi" cấp Huyện lần thứ 10 năm 2017, Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh thông tin đến Quý Doanh nghiệp biết đăng ký  tham gia.
KH tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi lần thứ 10.pdf