CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
VĂN BẢN PHÁP LUÂT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 01 NĂM 2016
STT   LĨNH VỰC/SỐ HIỆU LOẠI V.BẢN  TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG  NGÀY BAN HÀNH 

NGÀY

HIỆU LỰC 
1  46/2015/QĐ-TTg  Quyết định  Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng  28/9/2015   01/01/2016
 2  47/2015/TT-BLĐTBXH   Thông tư  Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/Nđ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động   16/11/2015  01/01/2016
 3  57/2014/QH13  Luật  Luật tổ chức Quốc hội  20/11/2014  01/01/2016
 4  57/2015/TT-BCA  Thông tư  Hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ  26/10/2015  06/01/2016
 5  58/2014/QH13  Luật  Luật Bảo hiểm xã hội  20/11/2014  01/01/2016
 6  25/2015/TT-BGTVT  Thông tư  Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ  20/10/2015  01/01/2016
 7  21/2015/NQ-HĐND  Nghị quyết  Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Tp.HCM  09/12/2015  01/01/2016
 8  59/2014/QH13  Luật  Luật Căn cước công dân  20/11/2014  01/01/2016
 9 70/2014/QH13  Luật  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt  26/11/2014  01/01/2016
 10  81/2015/QH13  Luật  Luật Kiểm toán nhà nước  24/6/2015  01/01/2016
 11  115/2015/ND8-CP  Nghị định  Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH và BHXH bắt buộc  11/11/2015  01/01/2016
 12  122/2015/NĐ-CP  Nghị định  Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng.  14/11/2015  01/01/2016
 13  193/2015/TT-BTC  Thông tư  Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2012/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT  24/11/2015  10/01/2016
 14  195/2015/TT-BTC  Thông tư  Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TTĐB  24/11/2015  01/01/2016
 15  182/2015/TT-BTC  Thông tư  Ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế  16/11/2015  01/01/2016