CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2014

Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

39/2013/QH13

Luật

 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng

- Hiệu lực thi hành: từ 01/06/2014

16/11/2013

2

39/2014/TT-BTC

Thông tư

- Hướng dẫn thi hành nghị định 04/2014/NĐ-CP và NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

- Hiệu lực thi hành: từ  01/06/2014

(Thay thế TT 64/2013/TT-BTC)

03/01/2014

3

TT 48/2014/TT-BTC

Thông tư

- Hướng dẫn gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà theo NQ số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 của Chính phủ

- Hiệu lực thi hành: từ  01/06/2014

22/4/2014

4

QĐ 1079/QĐ-BTC

Quyết định

- Áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ dưới 6 tuổi

- Hiệu lực thi hành: từ  01/06/2014

20/5/2014

5

23/2014/NĐ-CP

Nghị định

- Cho vay ưu đãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học – ccông nghệ

- Hiệu lực thi hành: từ  01/06/2014

03/4/2014

6

39/2014/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định về hoạt động của Công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

- Hiệu lực thi hành: từ  25/06/2014

07/5/2014

7

28/2014/QĐ-TTg

Quyết định

- Quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện

- Hiệu lực thi hành: từ  01/06/2014

07/4/2014

8

31/2014/NĐ-CP

 

- Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật cư trú

- Hiệu lực thi hành: từ  15/06/2014

18/4/2014