CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
        Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

29/2013/QH13

 

Luật

 

- Luật khoa học và công nghệ

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

18/6/2013

2

30/2013/QH13

Luật

- Luật giáo dục quốc phòng & an ninh

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

19/6/2013

3

31/2013/QH13

 

Luật

 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

19/6/2013

4

 

32/2013/QH13

 

Luật

 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

19/6/2013

5

35/2013/QH13

Luật

- Luật hoà giải cơ sở

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

20/6/2013

6

36/2013/QH13

Luật

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật cư trú

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

20/6/2013

7

181/2013/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

14/11/2013

8

182/2013/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

14/11/2013

9

177/2013/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

14/11/2013

10

209/2013/NĐ-CP

Nghị định

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

18/12/2013

11

258/HD-TLD

Hướng dẫn

- Hướng dẫn đóng Đoàn phí công đoàn

- Hiệu lực thi hành: từ 01/01/2014

07/3/2014