CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

Đối với giá bán điện sinh hoạt bậc thang 0 - 50 kWh cho hộ nghèo và bậc thang 0 - 100 kWh, tạm thời không tăng trong lần điều chỉnh giá điện này.

Trước đó, ngày 13.12.2011, EVN đã có văn bản báo cáo Bộ Công thương cho phép được điều chỉnh tăng giá bán điện bình quân 5% so với giá hiện hành. EVN cho biết đã xây dựng phương án điều chỉnh giá bán điện năm 2012, trong đó có tính tới biến động các yếu tố đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh điện và thu hồi một phần khoản lỗ do phát điện giá cao trong năm 2010. Phương án điều chỉnh giá bán điện đã được trình Bộ Công thương, Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong lúc chờ Chính phủ phê duyệt, trước mắt Bộ Công thương cho phép EVN điều chỉnh mức tăng giá lên 1.304 đồng/kWh.