CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo

Ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách, HĐND Thành phố cho biết, bắt đầu triển khai từ tháng 5/2011, đến nay, giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ là 273.297 tỷ đồng (tăng 10,7% so với cùng kỳ), khu vực  công nghiệp và xây dựng là 224.378 tỷ đồng (tăng 9,9%), nông lâm thủy sản 5.552 tỷ đồng (tăng 6%).
Trong sự chuyển biến cơ cấu kinh tế Thành phố, với 25% trong tỷ trọng ngành công nghiệp cả nước, 43% tỷ trọng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và 55,9% tỷ trọng ngành công nghiệp của Thành phố, 4 nhóm ngành công nghiệp mũi nhọn (hóa chất - nhựa, cơ khí, điện tử, công nghệ thông tin, chế biến lương thực, thực phẩm) đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Thành phố. Đặc biệt, ngành chế biến lương thực, thực phẩm có sự chuyển biến rõ nét nhất, tăng 8,5 % so cùng kỳ năm 2011, với các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Sản phẩm được chế biến ngày càng chú trọng đến phát triển thương hiệu Việt Nam chất lượng cao và mở rộng hệ thống phân phối.
“Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư phát triển theo chiều sâu với các thiết bị công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tạo ra những sản phẩm tinh chế có chất lượng cao”, ông Đông cho biết.
Theo ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa (GDP) trên địa bàn Thành phố ước đạt 288.591 tỷ đồng, tăng 8,1%  so cùng kỳ năm 2011, nhưng cần phải thấy rằng, đây là kết quả khiêm tốn, bởi lẽ, chỉ số tương tự của năm 2011 là 9,9%) và trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, mức tăng trưởng này cho thấy, kinh tế Thành phố bước đầu đã có dấu hiệu khởi sắc.
Đi sâu vào phân tích các lĩnh vực cụ thể, có thể thấy, trong khi khu vực dịch vụ tăng 8,7%, thì do chịu ảnh hưởng của chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm, nên khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ tăng 7,1%, khu vực nông nghiệp tăng 4,9%.
Với những kết quả đã đạt được và trước yêu cầu tái cơ cấu kinh tế Thành phố, cùng với việc tập trung nguồn vốn để đẩy mạnh hơn nữa 6 chương trình đột phá. Ban kinh tế, HĐND Thành phố đã yêu cầu, cần đặc biệt ưu tiên cho bốn ngành công nghiệp mũi nhọn và chín nhóm ngành dịch vụ trọng yếu; nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc nền kinh tế thành phố để định hướng cho Chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố.
Trong thời gian tới, HĐND thành phố, đẩy mạnh hơn nữa công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đưa ra chính sách hỗ trợ về vốn, lãi suất, kích thích tiêu dùng, giải quyết tồn kho…

Nguồn baodautu.com.vn