CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014

Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

TT 22/2014/TT-BTC

Thông tư

 

- Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu thương mại

- Hiệu lực thi hành: từ 01/04/2014

14/02/2014

2

QĐ 01/QĐ-BHXH

Quyết định

- Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

- Hiệu lực thi hành: từ  01/04/2014

03/01/2014

3

TT 09/2014/TT-BTC

Thông tư

- Quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và chứng khoáng

- Hiệu lực thi hành: từ  01/04/2014

(Thay thế TT 82/2009/TT-BTC)

16/01/2014

4

TT 02/2014/TT-BTC

Thông tư

- Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng kinh doanh bất động sản

- Hiệu lực thi hành: từ  02/04/2014

 

12/02/2014

5

TT 03/2014/TT-BTC

Thông tư

- Quy định chi tiết và hướng dẩn thi hành Luật nhà ở

- Hiệu lực thi hành: từ  08/04/2014

 

20/02/2014