CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ 01 tháng 3 năm 2014
Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

4/2014/NĐ-CP

 

Nghị định

 

- Quy định cá nhân kinh doanh không được tự in hoá đơn (Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ)

- Hiệu lực thi hành: từ 01/03/2014

17/01/2014

2

TT 10/2014/TT-BTC

Thông tư

- Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.

- Hiệu lực thi hành: từ  02/03/2014

17/01/2014