CHƯƠNG TRÌNH CÀ PHÊ DOANH NHÂN GIAO LƯU GIỮA HỘI DOANH NGHIỆP HUYỆN BÌNH CHÁNH - QUẬN BÌNH TÂN - QUẬN 8 - QUẬN 11 10/09/2018
Danh sách Ngân hàng Hội viên 06/07/2017
Công ty TNHH Cơ Khí Công Nghiệp Miền Nam tuyển dụng 23/08/2016
Danh sách BCH nhiệm kỳ III 22/11/2016
200 sản phẩm - dịch vụ nhận chứng nhận Tin & Dùng 2009 14/01/2010
Sản xuất thủy sản phải theo quy chuẩn quốc gia 13/01/2010
Hiệp định về gỗ rừng nhiệt đới có hiệu lực từ 2010 13/01/2010
Video Clip:
Quảng cáo
Văn bản pháp luật có hiệu lực từ 01 tháng 02 năm 2014
Click vào danh mục bên dưới để tải về:

STT

LĨNH VỰC/SỐ HIỆU

LOẠI V.BẢN

TIÊU ĐỀ/NỘI DUNG

NGÀY BAN HÀNH

1

202/2013/NĐ-CP

 

Nghị định

 

- Quy định về quản lý phân bón

- Hiệu lực thi hành: từ 01/02/2014

27/11/2013

2

187/2013/QH13

Nghị định

- Máy móc đã qua sử dụng phải thực hiện xuất nhập khẩu theo quy định riêng

- Hiệu lực thi hành: từ 20/02/2014

(Thay thế nghị định 12/2006/NĐ-CP)

20/11/2013

3

207/2013/QH13

 

Nghị định

 

- Quy định mới về hợp đồng xây dựng

- Hiệu lực thi hành: từ 01/02/2014

(Thay thế NĐ 48/2010/NĐ-CP)

11/12/2013

4

 

1193/TCHQ-GSQL

 

Luật

 

- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

- Hiệu lực thi hành: từ 08/02/2014

08/02/2014

5

201/2013/TT-BTC

Thông tư

- Hướng dẫn áp dụng thoả thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.

- Hiệu lực thi hành: từ 05/02/2014

20/12/2013